7 Điều nên học từ truyện Thánh Gióng nếu muốn trở thành anh hùng
1) Bạn chỉ trưởng thành khi dám bước ra khỏi vòng an toàn và đương đầu với thử thách

Trước khi gặp sứ giả thì Gióng chỉ là một đứa bé, không biết đi, không biết nói, đặt đâu ngồi đó. Nhưng sau khi nhận nhiệm vụ đánh đuổi giặc thì Gióng lớn nhanh như thổi và thành một thanh niên cường tráng.

 

2) Xuất phát không quan trọng bằng quyết tâm và ý chí

Xuất phát là một đứa bé không cha, ba tuổi không biết nói, không biết đi, nhưng Gióng đã chứng tỏ được mình có thể đánh đuổi được giặc.

 

3) Chủ động, nắm bắt thời cơ

Khi nghe tiếng sứ giả rao thì không ngần ngại nói ngay với mẹ mời sứ giả vào để xin được đi đánh giặc.

 

4) Không ngại giao tiếp với người tài giỏi, địa vị cao hơn mình

Ngay khi gặp sứ giả thì Gióng yêu cầu ngay với Vua sắm một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt.

 

5) Không chủ quan

Lúc con ngựa sắt đầu tiên được mang tới, Gióng thử vỗ và bẹp, Gióng yêu cầu một con ngựa to hơn, có đầy đủ ruột gan tim phổi, lúc đó mới bắt đầu lên đường đánh giặc.

 

6) Luôn có phương án B dự phòng.

Khi gậy sắt gãy, Gióng liền nhổ một bụi tre bên đường quật vào quân giặc và dùng tre đánh tan được giặc.


Và cuối cùng là:

7. Hãy ủng hộ ước mơ của người khác, cho dù là viễn vông.

Mặc dù còn nhỏ, nhưng khi nói với sứ giả là sẽ đi đánh giặc thì mẹ Gióng, sứ giả, nhà vua và cả dân làng đều ủng hộ Gióng hết mình.:)
Nguyễn Văn Toản

Comments