Tại sao khi làm cùng nhau, con người sẽ nhác hơn


Địa chỉ mới của trang web: http://vnaking.com


Vào năm 1913, Một kỹ sư người Pháp tên là Maximilian Ringelmann đã nghiên cứu về hiệu suất của ngựa. Ông kết luận rằng sức kéo của hai con ngựa đồng thời không không bằng hai lần sức kéo của một con ngựa. Ngạc nhiên bởi kết quả này, ông mở rộng nghiên cứu đối với con người. Ông đã cho một số người đàn ông kéo một sợi dây thừng và đo lực kéo của mỗi người. Trung bình, nếu hai người cùng kéo, mỗi người chỉ sử dụng 93% sức mạnh của mình, khi ba người cùng kéo con số đó là 85% và với 8 người kéo chỉ 49% sức mạnh được sử dụng.

Khoa học gọi đây là "hiệu ứng tản bộ xã hội"(social loafing effect). Nó xảy ra khi hiệu suất cá nhân không thể nhìn thấy trực tiếp, pha trộn vào nhóm. "Tản bộ xã hội" là hành vi hợp lý: tại sao phải sử dụng tất cả năng lượng của bạn khi có một số người khác cùng làm việc đó, đặc biệt là khi không ai biết được? Rất đơn giản "Tản bộ xã hội" là một hình thức gian lận mà chúng ta thực hiện, ngay cả khi nó diễn ra một cách vô thức, cũng giống như những con ngựa trong thí nghiệm của Ringelmann.

Khi con người làm việc cùng nhau, hiệu suất làm việc của cá nhân giảm. Đây không phải là điều ngạc nhiên.Người dịch: Nguyễn Văn Toản
Comments