Công cụ sourcing miễn phí cho nhà tuyển dụng

Browser Extensions:

 • GlossaryTech: Công cụ giúp bạn tìm và phân tích các keywords liên quan đến IT (ngôn ngữ lập trình, công nghệ, nền tảng,...) 
 • SignalHire: Tìm thông tin liên hệ của cá nhân trên mạng xã hội.
 • ZenSourcer: Công cụ tự động chạy các Email campaign, gửi mail nhắc nhở,...
 • LinkedIn Helper: Sử dụng cái này để tự động hóa các thao tác trên Linkedin. VD như: Tự động kết bạn linkedin với tin nhắn theo mẫu có sẵn. Tự động add thêm chữ kỹ dưới mỗi tin nhắn,...
 • AmazingHiring: Tìm kiếm thông tin liên hệ passive candidate trên tất cả các kênh: Github, Behance, Linkedin, Facebook,...
 • Lusha: Tìm kiếm thông tin liên hệ dựa trên profile linkedin.
 • Intelligence Search: Công cụ tìm kiếm nâng cao trên facebook. Bao gồm họ tên, tuổi, giới tính, thành viên group nào, like trang nào,...
 • Hiretual: Tìm kiếm thông tin liên hệ dựa trên profile. Có sử dụng AI để tìm kiếm chính xác hơn.
 • Connectifier Social Links: Tìm facebook, Google plus, twitter... dựa trên Linkedin của ứng viên.
 • ContactOut: Tìm email, số điện thoại cá nhân trên LinkedIn.
 • Full Contact: add-on tự động tìm kiếm contacts trên mạng xã hội vào thêm vào danh sách liên hệ trên Gmail.
 • Hunter: Extension giúp bạn tìm kiếm địa chỉ email doanh nghiệp trên profile Linkedin.
 • Clearbit Connect: Tìm kiếm email của nhân viên các công ty.
 • LinkedIn Search Tool: Công cụ tìm kiếm nhanh trên linkedin từ bất cứ trang nào, chỉ cần bôi từ cần tìm & click chuột phải -> Tìm kiếm.
 • Tool Kit For FB: Công cụ giúp bạn làm các thao tác trên facebook một cách tự động.
 • Improver: Tìm thông tin ứng viên trên linkedin, tự động match với các job bạn đang tuyển.
 • Sales Navigator: Tìm kiếm, tương tác với linkedin của ứng viên hoặc khách hàng ngay trên email và nhiều chức năng khác nữa.
 • LinkedIn Search Export: Tìm kiếm trên Linkedin và xuất kết quả ra Excel. 


Tìm địa chỉ email:

 • Email Perm Tool: Công cụ giúp bạn tự động sinh email với cấu trúc tùy chỉnh dựa trên họ, tên và website công ty.
 • Email Tester: Kiểm tra địa chỉ email có tồn tại hay không.
 • Name 2 Email: Tìm chính xác địa chỉ email trên nhiều nguồn và hiện thị realtime ngay trên input gmail.
 • Email Extractor: Tìm địa chỉ email trên website cụ thể và xuất ra danh sách emails.
 • Snovio: Tìm email doanh nghiệp. 
 • Email Qualifier: Sử dụng tool này để tìm email cũng như tìm profile linkedin dựa trên email (chỉ cần rê chuột vào).
 • NYMERIA: Tìm email trên Github hoặc Linkedin.
 • Anymail Finder: Tìm email của doanh nghiệp, đặc biệt là email không tồn tại sẽ bị loại ra.

 

Tìm kiếm thông minh:

 • Recruitin: Tạo tìm kiếm theo bộ lọc (Họ tên, làm việc ở đâu, skill, Vị trí công việc,...). Dùng Google tìm kiếm trên các trang Linkedin, Dribbble,.. không bị giới hạn số lượng và Không bị giới hạn network cá nhân. (Boolean search)
 • BOOL: Tương tự Recruitin, đây là extension giúp tạo các truy vấn tìm kiếm thông minh trên google (Boolean search).
 • SourceHub: Tương tự 2 tool trên.


Công cụ thu thập thông tin (cào dữ liệu):

 • ZAPinfo: Công cụ tự động quét và thu thập thông tin ứng viên trên internet. Xuất ra danh sách Excel. (Xài tốt nhất)
 • Data Scraper: Xuất dữ liệu của trang html thành dữ liệu có cấu trúc theo bảng.
 • Scraper: Tự động quét và xuất data của website sang spreadsheets.

 

Các Công cụ tìm kiếm người:

 • Findera: Công cụ tìm kiếm người với hơn 140 triệu profiles.
 • Pipl: Tìm contact, mạng xã hội và thông tin cá nhân của người nào đó.
 • Spokeo: Tìm kiếm cá nhân nào đó trên internet.
 • TalentBin: Tìm kiếm passive candidates dựa trên skills, sở thích và các hoạt động..
 • Sourcing.io: Tìm kiếm ứng viên nâng cao. Theo skill, nơi làm việc,...

 

Công cụ Tracking Sourcing:

 • Bananatag: Track emails trên Outlook.
 • Streak: Track emails trên Gmail.
 • MailTrack: Track emails trên Gmail.
 • Hubspot: Track emails và lịch sử trên Gmail.
 • Yesware: Track emails trên Gmail và Outlook.
 • Contact Monkey: Track emails trên Gmail và Outlook.
Comments