Thói hư tật xấu của người Việt


 Mình xin trích đăng một số bài viết về "thói hư tật xấu người Việt" của những nhà tri thức Nửa đầu thế kỷ XX (do Vương Trí Nhàn Sưu tầm và biên lược) dưới đây để chúng ta thấy đã hàng trăm năm rồi mà những thói hư, tính xấu đó của người Việt vẫn giữ nguyên. Mỗi người nên nhìn nhận lại và sửa đổi


Comments