CÁCH BẤM DÂY MẠNG: Cáp chéo, cáp thẳng


Dây mạng CAT-5 (UTP) có 8 sợi được xoắn thành 4 cập: Trắng Cam - Cam, Trắng Dương - Dương, Trắng Lá - Lá, Trắng Nâu - Nâu và việc bấm dây mạng được bấm theo 2 chuẩn A và B

Chuẩn A:
Chân 1 - Trắng Lá
Chân 2 - Lá
Chân 3 - Trắng Cam
Chân 4 - Dương
Chân 5 - Trắng Dương
Chân 6 - Cam
Chân 7 - Trắng Nâu
Chân 8 - Nâu

Chuẩn B:
Chân 1 - Trắng Cam
Chân 2 - Cam
Chân 3 - Trắng Lá
Chân 4 - Dương
Chân 5 - Trắng Dương
Chân 6 - Lá
Chân 7 - Trắng Nâu
Chân 8 - NâuNếu bạn bấm cả 2 đầu cùng 1 chuẩn (A - A hoặc B - B ) thì gọi là bấm thẳng, dùng để nối từ máy đến Hub/Switch. Còn nếu bạn dùng 1 đầu chuẩn A và 1 đầu chuẩn B thì gọi là bấm chéo, dùng để nối 2 máy tính lại với nhau mà không dùng Hub/Switch.

Cáp thẳng (Straight through):
Nối switch đến router
Nối switch đến PC hoặc Server
Nối hub đến PC hoặc server
Cáp chéo (Crossover):
Nối switch đến switch
Nối switch đến hub
Nối hub đến hub
Nối router đến rounter
Nối PC đến PC
Nối router đến PC
Vậy khi nào bấm cáp chéo và khi nào bấm cáp thẳng? Các bạn chỉ cần nhớ 2 nguyên tắc sau:
1.Hai thiết bị đồng đẳng thì bấm cáp chéo (switch-switch, hub-hub...)
2.Hai thiết bị khác đẳng thì bấm cáp thẳng (switch-PC,Hub-PC,..)
Cần chú ý gì khi bấm cáp:
Hai dây khác màu phải nằm cạnh nhau (tức là trắng - màu -trắng -màu ...) không bao giờ có chuyện 2 dây cùng màu nằm cạnh nhau.

1 số loại dây có 4 sợi đồng và 4 sợi sắt hay thép gì đó (dây rẻ tiền): dây đồng trắng lá/lá và trắng cam/cam; dây sắt là 4 sợi còn lại. Ko tin các bác dùng nam châm mà thử. Còn loại tốt thì 8 dây bằng đồng. Nói cái này để khi đi bấm dây thì biết sắp xếp 4 dây đồng vào các vị trí 1,2,3,6 để tín hiệu truyền cho tốt. Ah còn nữa, trên thân dây mạng có đánh số fit hoặc số m đấy. Bạn nào mới đi dây mạng lần đầu thì để ý số fit ở đầu dây này và đầu dây kia rùi tính ra số mét dây đã dùng.

Cách này để dễ nhớ đây:
* Lá Lam Cam Nâu + đổi chỗ trắng lam với trắng cam.

* Còn nối máy với máy thì 1-3  2-6 đổi chỗ.
Comments