Giải Trí‎ > ‎game‎ > ‎

Thử sự thông minh qua trò Mir & Ror

Điều khiển cho 2 nhân vật (đối lập nhau) ăn viên ngọc cùng màu vs nhân vật và đến đích cùng màu vs nhân vật
Comments