Học tập‎ > ‎html/css/php..‎ > ‎

căn giữa theo chiều ngang và chiều dọc trong css

ở ví dụ này mình sẽ căn các phần tử nằm trong thẻ div sau  <div class='box'>.....</div>
code CSS:
 .box {
  width: 400px;
  height: 500px;
  display: table-cell;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
 }

Chỉ đơn giản vậy thôi là bạn đã có thể căn các phần tử trong 1 thẻ nằm giữa theo chiều ngang và chiều dọc

     
     
     

Chúc các bạn thành công!
(c)vnaking.com
Comments