Học tập - Tech‎ > ‎linux‎ > ‎

Kết nối NFS client trên windows


AD: Active Directory server.
SUA: Subsystem for UNIX-based Application.

Cài đặt dịch vụ NFS client trên Windows:

 1. Chọn Control Panel.
 2. Chọn Programs.
 3. Chọn Programs and Features.
 4. Chọn Turn Windows Features on or off.
 5. Chọn Services for NFS.
 6. Chọn the check box Client for NFS and click OK.


Bây giờ bạn có thể mount bất kỳ chia sẻ NFS lên mạng của mình, Tuy nhiên khi mở ổ đĩa mount bạn thường nhân thông báo "Access is denied". Nguyên nhân là do Windows và linux sử dụng các phương thức quản lý khác nhau.

Bây giờ ta cần set mặc đinh anonymous UID và GID cho Client NFS để truy cập tới NFS share. Các bước thực hiện như sau:
 1. mở hộp thoại Run bằng cách Windows + R.
 2. Bật Registry Editor bặt cách gõ regedit vào run và Enter. Lưu ý nếu như có thông báo hỏi thì bạn ấn Yes trên cửa sổ User Account Control
 3. Tìm đến HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ClientForNFS\CurrentVersion\Default.
 4. thêm 2 giá tri DWORD: AnonymousUid AnonymousGid.
 5. Đặt giá trị cho UID và GID trên Ubuntu box. với giá trị là 10001000 (hệ thập phân) như hình dưới
 6. Khởi động lại dịch vụ NFS client bằng cách khởi động lại máy.Bây giờ bạn có thể truy cập thư mục chia sẻ từ Linux trên windows

     Ví Dụ:

Trên linux:

Ta có thư mục chia sẻ NFS là home/cuongnv
IP của máy chia sẻ linux là 192.168.0.10 và chia sẻ tới các máy trong mạng 192.168.0.0/24.
Bạn mở file etc/exports trên NFS server và thêm dòng:
/home/cuongnv 192.168.0.0/24(rw,sync,no_subtree_check)
Lưu lại
chạy lệnh exports -ra
Khởi động lại dịch vụ portmapnfs

Trên windows:
 1. Mở Computer (hoặc ấn Windows + E).
 2. Click vào Map netwok drive trên toolbar.
 3. Điền 192.168.0.10:/home/cuongnv vào Folder:
 4. Ấn Finish.Như vậy đã hoàn tất!
Chúc bạn thành công!

(source:http://blog.cuongnv.com)
Comments