Học tập - Tech‎ > ‎linux‎ > ‎

Cài đặt Yum vào linux Fedora, Redhat command

    Có nhiều trường hợp phần bổ trợ Yum không được tự động cài đặt trên một số bản RedHat cũng như Fedora, nên nhiều bạn đã gặp rắc rối khi cài đặt ứng dụng bằng lệnh Yum. Trong bài viết này mình sẽ chỉ cho các bạn cách để cài Yum.
(Lưu ý: Nếu bạn đang dùng bản RedHat Enterprise không có  thì bạn sẽ không được phép cài YUM, do đó nếu bạn muốn có YUM trên server thì hãy thử các bản mã nguồn mở khác như Fedora)
Yêu cầu: Kết nối được với Internet

B1: Thay đổi thư mục hiện tại
cd ~

B2: Tạo một thư mục mới tên yum
mkdir yum

B3: Thay đổi thư mục hiện tại
cd yum

B4: Tải gói yum về máy
wget http://linux.duke.edu/projects/yum/download/2.0/yum-2.0.7.tar.gz

B5: Giải nén gói vừa tải về
tar xvzf yum-2.0.7.tar.gz

B6: Thay đổi thư mục hiện tại tới thư mục hiện tại
cd yum-2.0.7

B7: Chạy file thiết lập
./configure

B8: Tạo thiết lập
make

B9: Tạo cài đặt
make install

Như vậy bạn đã hoàn thành cài đặt! chúc bạn thành công!

(c)vnaking

Comments