6. Các nghiên cứu tình huống

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

Ví dụ thực tế

Tới đây, chúng tôi hi vọng bạn cũng bị thuyết phục rằng XML có tiềm năng lớn để cách mạng hóa ngành thương mại điện tử. Một khi tiềm năng tốt, những gì tính toán sẽ là kết quả thực tế ở thương trường. Phần này sẽ mô tả ba nghiên cứu tình huống mà các tổ chức đã sử dụng XML làm thông suốt công việc kinh doanh và cải thiện kết quả của mình.

Các nghiên cứu tình huống dưới đây đều đến từ chương trình jStart của IBM. Nhóm jStart lập nên để giúp đỡ khách hàng sử dụng công nghệ mới giải quyết các vướng mắc gặp phải. Khi một khách hàng đồng ý với thỏa thuận của jStart, khách hàng sẽ được IBM cố vấn và các dịch vụ phát triển một cách ưu đãi, và dự án kết quả chính là một nghiên cứu tình huống. Nếu muốn biết thêm về các nghiên cứu tình huống, bao gồm cả nghiên cứu liên quan đến dịch vụ Web và các công nghệ mới khác, hãy vào trang Web jStart tại ibm.com/software/jstart.

Lưu ý rằng nhóm jStart không còn thực hiện các dự án XML nữa, mà hiện tại tập trung vào cam kết dịch vụ Web. Dịch vụ Web sử dụng XML với cách thức đặc biệt, điển hình là thông qua các tiêu chuẩn SOAP, WSDL và các tiêu chuẩn UDDI đã đề cập ở trên trong phần dịch vụ Web.

Tỉnh Manitoba


Hình 2. Tỉnh Manitoba
Province of Manitoba

Chính quyền tỉnh Manitoba xây dựng nên chương trình Đăng ký Tài sản Cá nhân hoạt động 24/24h cung cấp cho các chủ sở hữu các dịch vụ Internet tiên tiến. Lợi ích chủ yếu mà ứng dụng này đem lại chính là việc xử lý dữ liệu nhanh hơn và tiện lợi hơn, giúp giảm bớt nhiều bước trong quy trình quản lý tài sản, giảm thiểu số lượng cuộc gọi đến trung tâm chính quyền. Nói cách khác, cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt hơn trong khi có thể vừa tiết kiệm tiền bạc của chính quyền và giảm nhẹ công việc của họ.


Thiết kế ứng dụng

Ứng dụng được thiết kế như n bậc, với phân giới tách biệt khỏi logic đầu-cuối. Dữ liệu cho mỗi lần xử lý cần được chuyển đổi theo nhiều cách khác nhau, phụ thuộc vào nó cần được diễn tả như thế nào, trình bày cho một ứng dụng, hoặc định dạng cho hệ thống xử lý back-end. Nói cách khác, ứng dụng này chính là một cơ hội hoàn hảo để sử dụng XML.

Với bất cứ ứng dụng nào thì vấn đề giao diện cho ứng dụng đó là vô cùng quan trọng. Để đơn giản hóa quá trình thực hiện, dữ liệu XML cần thiết sẽ được chuyển thành HTML. Điều này đem đến cho người sử dụng một giao diện lập trình cho ứng dụng. Việc đăng ký được tạo lập bằng VisualAge cho Java, đặc biệt là thành phần Visual Servlet Builder. Nó còn sử dụng Enterprise Java Beans (EJBs), bao gồm Session beans và Entity beans.


Tạo nhiều giao diện người dùng với XML

Ngoài giao diện HTML, một giao diện khách hàng Java và giao diện điện tử B2B cũng được quy hoạch. Với tất cả những giao diện này, dữ liệu cấu trúc XML được chuyển thể thành các cấu trúc và tài liệu thích hợp. Triển khai ban đầu của các dịch vụ cho phép một đối tác kinh doanh, Canadian Securities Registration (Hệ thống đăng ký chứng khoán Canada), giao dịch để gửi dữ liệu XML bằng cách sử dụng Secure Sockets Layer. Dữ liệu trao đổi XML đã được chuyển đổi sang định dạng thích hợp cho văn bản giao dịch mặt trước (front-end).

Kết quả sau cùng là tỉnh Manitoba có thể tạo ra một ứng dụng linh hoạt mới và người dùng cuối cùng của họ có thể truy cập vào đăng ký tài sản dễ dàng hơn và nhanh hơn. Vì tỉnh dùng XML như một định dạng dữ liệu, đội ngũ IT của chính quyền đã rất linh hoạt khi thiết kế giao diện mới và các phương pháp truy cập. Hay nhất là, hệ thống mặt trước không phải thay đổi chút nào.


Những ngân hàng trên XML


Hình 3. Những ngân hàng First Union trên XML
First Union banks on XML

First Union National Bank, một trong những ngân hàng lớn nhất của Mỹ, đang trong quá trình tái kỹ nghệ rất nhiều ứng dụng dùng Java và XML. Giống như hầu hết các công ty lớn, môi trường này không đồng nhất với OS/390, AIX, Solaris, HP/9000, và Windows NT servers và Windows NT, Windows 98, Solaris, và AIX clients. Với môi trường như thế, First Union chọn Java cho mã độc lập nền tảng và XML cho dữ liệu độc lập nền tảng.


Một hệ thống dựa trên tin nhắn.

Các ứng dụng phân phối của ngân hàng được xây dựng trên một cơ sở hạ tầng tin nhắn, sử dụng IBM's MQSeries để gửi các tin nhắn đến hệ thống OS/390. Nội dung tin nhắn được dựa trên một chi tiết kỹ thuật được gọi là Common Interface Message (CIM), một tiêu chuẩn thuộc sở hữu của First Union. Cả các thành phần mặt trước (front-end) và mặt sau (back-end) của ứng dụng đều phụ thuộc vào định dạng tin nhắn. Sử dụng XML làm định dạng dữ liệu sẽ tách cả hai mặt của ứng dụng khỏi thay đổi tương lai và bổ sung thêm vào quy trình tin nhắn.


Sử dụng công cụ XML để tự động hóa các dòng dữ liệu

Trong khi phát triển ứng dụng dựa trên XML này, First Union và nhóm IBM đã tạo ra một dịch vụ chuyển đổi CIM thành một văn bản XML. Một phần khác của ứng dụng chuyển đổi các yêu cầu XML thành định dạng thích hợp cho hệ thống xử lý mặt sau. Cuối cùng, một dịch vụ thứ ba sẽ chuyển đổi các cuốn sách COBOL thành các DTD. Khi cuốn sách đã được chuyển thành một DTD, First Union có thể sử dụng DTD và bộ kiểm ngữ XML4J để kiểm duyệt văn bản XML một cách tự động; nhờ đó ngân hàng có thể chắc chắn rằng văn bản XML khớp với kết cấu dữ liệu COBOL như OS/390 hi vọng.

Việc sử dụng công nghệ Java và XML rất thành công với First Union. Theo như Bill Barnett, Giám đốc nhóm tổng hợp chủ thể phân phối cho biết, "Sự kết hợp của Java và XML thật sự đã cứu chúng tôi. Nếu không có một môi trường độc lập như Java và sự độc lập quy trình tin nhắn mà XML đem lại, chúng tôi sẽ không thể tự tin rằng cơ sở hạ tầng phân phối của chúng tôi có thể đáp ứng những yêu cầu từ cơ sở khách hàng không ngừng tăng lên."


Hewitt Associates LLC


Hình 4. Hewitt Associates LLC
Hewitt Associates LLC

Hewitt Associates LLC là một doanh nghiệp cố vấn điều hành toàn cầu chuyên về các giải pháp trong ngành nhân lực. Công ty có hơn 200 khách hàng trên khắp thế giới; các công ty này đều có hơn 10 triệu nhân công. Khách hàng của Hewitt yêu cầu phân phối một cách chính xác thông tin nhân lực cho 10 triệu nhân công đó.

Trước khi có cam kết của jStart, Hewitt đã xây dựng các giải pháp quen thuộc mang tính sở hữu cho những lúc các khách hàng yêu cầu dữ liệu nhân lực. Các giải pháp quen thuộc này chính là các ứng dụng sẵn có từ trước, trong một số trường hợp các giải pháp đã giải quyết các dòng byte thật sự. Những giải pháp này rất tốn kém khi phân phối, kiểm tra và triển khai chúng, điều này đã khiến Hewitt nghiên cứu tới dịch vụ Web.


Các dịch vụ Web để cứu rỗi!

Để giải quyết những vấn đề này, Hewitt và nhóm jStart đã hợp tác xây dựng nên các dịch vụ Web để định rõ các yêu cầu từ khách hàng của Hewitt. Dịch vụ Web là một ứng dụng mới sử dụng XML trong nhiều cách thức thú vị khác nhau:

  • Trước hết, dịch vụ Web sử dụng SOAP, một tiêu chuẩn XML để di chuyển dữ liện từ nơi này đế nơi khác.
  • Thứ hai, các mặt phân giới cung cấp bởi một dịch vụ Web (tên phương thức, ràng buộc, loại dữ liệu, v.v..) được miêu tả bằng XML.
  • Tiếp theo, các miêu tả của dịch vụ Web có thể được lưu trữ hoặc tìm lại được từ một đăng ký UDDI; tất cả thông tin đi vào hoặc đi ra khỏi nơi đăng ký sẽ được định dạng như XML.
  • Cuối cùng, dữ liệu được cung cấp bởi dịch vụ Web là chính nó XML.

Hewitt đã đưa ra hai ứng dụng minh họa rõ khả năng của họ trong phân phối dữ liệu bằng các cách linh hoạt hơn:

  • Với hòm thư Secure Participant, người sử dụng đã đăng ký có thể yêu cầu các báo cáo chứa các thông tin về hưu trí và các lợi ích lao động khác.
  • Với Kết nối Retirement Access B2B, người sử dụng đã đăng ký có thể lấy các chi tiết về thông tin tài chính 401(k) của một khách hàng.

Các ứng dụng này đều chuyển dữ liệu ra khỏi các hệ thống kế thừa hiện có, sử dụng XML để định dạng dữ liệu, và phân phối thông tin được định dạng qua Web. Vì các ứng dụng này đều được xây dựng trên các tiêu chuẩn mở, nên Hewitt có thể phân phối chúng nhanh chóng. Đặc biệt, tính linh hoạt của các ứng dụng sẽ giúp Hewitt có ưu thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

"Chúng tôi coi dịch vụ Web như là phương tiện truy cập mở (không xác định sở hữu) cho các dịch vụ kinh doanh và dữ liệu thông qua một hệ thống dữ liệu toàn cầu", Tim Hilgenberg- Người đứng đầu bộ phận chiến lược công nghệ của Hewitt phát biểu. Kết quả cuối cùng: Hewitt phát triển nhiều úng dụng tiện lợi, nhanh hơn và rẻ hơn, khách hàng truy cập dữ liệu của họ tốt hơn, và các ứng dụng cũ đang tồn tại của Hewitt thì không cần thay đổi.


Kết luận nghiên cứu tình huống

Trong tất cả những trường hợp này, các công ty sử dụng XML để tạo ra một hệ thống định dạng dữ liệu độc lập. Văn bản XML biểu thị cấu trúc dữ liệu có thể chuyển từ hệ thống hoặc quá trình này sang hệ thống hoặc quá trình khác. Tại ứng dụng mặt trước và mặt sau, XML di chuyển giữa chúng, vẫn không thay đổi. Khi dịch vụ Web đã trở nên phổ biến hơn, XML sẽ còn được sử dụng để truyền dữ liệu

Để có thêm thông tin về các trường hợp nghiên cứu này, liên lạc với Sam Thompson của IBM tại thompsam@us.ibm.com. Bạn có thể có nhiều thông tin về tỉnh Manitoba tại www.gov.mb.ca, trang Web đầu tiên của liên đoàn firstunion.com, và hiệp hội Hewitt hewitt.com.

6 của 7 | Trang trước | Trang sau


Comments