7. Tài nguyên

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích


Đề nghị

Nào!

Tới bây giờ, chúng tôi hy vọng bạn đã bị thuyết phục rằng XML là cách tốt nhất để di chuyển và thao tác các dữ liệu kết cấu. Nếu bạn vẫn chưa sử dụng XML, tại sao lại không bắt đầu ngay từ bây giờ? Đây là vài lời khuyên cho bạn:

  • Quyết định dữ liệu nào bạn muốn chuyển thành XML. Điển hình đây là dữ liệu cần phải di chuyển từ hệ thống này sang hệ thống khác, hoặc đó là dữ liệu phải được chuyển đổi thành nhiều định dạng khác nhau.
  • Xem xét có tiêu chuẩn XML nào tồn tại không. Nếu bạn xem xét một dữ liệu rất phổ biến, như các yêu cầu mua bán, ghi chép dược lý hoặc định giá cổ phiếu, thật tuyệt khi một ai đó xác định các tiêu chuẩn XML cho dữ liệu đó
  • Liệu công cụ hiện tại của bạn có hỗ trợ XML. Nếu hiện tại bạn đang sử dụng một phiên bản cơ sở dữ liệu dạng đóng gói, một bảng tính, hoặc một công cụ quản lý dữ liệu nào đó, có vẻ như công cụ hiện tại của bạn có thể sử dụng XML như một định dạng đầu vào hoặc đầu ra.
  • Học cách xây dựng các ứng dụng dựa trên XML. Bây giờ bạn cần tìm hiểu cách thức dữ liệu được lưu trữ, cách thức dữ liệu được chuyển đổi và cách thức kết hợp các kết quả phát triển XML với các ứng dụng có trước. Mục của Benoît Marchal Working XML Cột là nơi lý tưởng để bắt đầu, bạn có tìm thấy một danh sách hiện tại của tất cả các cột tại http://www.ibm.com/developerworks/views/xml/libraryview.jsp?search_by=working+xml:.
  • Tham gia các tổ chức tiêu chuẩn thích hợp. Hãy cân nhắc đến việc tham gia các tổ chức như World-Wide Web Consortium (W3C), cũng như các tổ chức đặc trưng công nghiệp như HR-XML.org. Là thành viên của các tổ chức này, bạn sẽ nắm bắt kịp những gì xảy ra trong ngành công nghiệp, và bạn sẽ có cơ hội tạo hình tương lai của các tiêu chuẩn XML.
  • Tránh độc quyền. Điều rất quan trọng là bạn chỉ sử dụng công nghệ dựa trên tiêu chuẩn trong các nỗ lực phát triển; tránh bị dụ hoặc bởi những nhà cung cấp chào bán cái gọi là những cải tiến cho bạn. Một trong những lợi thế của XML là bạn hoàn toàn kiểm soát dữ liệu của bạn. Một khi nó đã có được sự đảm bảo bằng một định dạng dữ liệu độc quyền, bạn đã đạt đến mức kiểm soát có số lượng khủng khiếp.
  • Liên lạc với nhóm jStart Nếu cho rằng doanh nghiệp của bạn có thể làm việc với mô hình cam kết jStart, hãy liên lạc với nhóm để xem xét khả năng thực hiện
  • Stay tuned to developerWorks. Vùng XML của chúng tôi có hàng ngàn trang có nội dung liên quan đến các chủ đề XML khác nhau, bao gồm sự phát triển DTD và sơ đồ, lập trình XML và tạo các trang XSLT.
7 of 7 Trang trước |
Comments