Thủ Thuật‎ > ‎

Tắt hộp thoại xác nhận khi xóa file trong window

Lưu ý: Khi tắt chức năng xác nhận này có thể xay ra trường hợp bạn lỡ bấm nút delete mà ko biết và dữ liệu sẽ bị xóa (nằm trong thùng rác)

Đầu tiên nháy chuột phải vào Recycle Bin > Properties.Xuất hiện hộp thoại properties , bỏ dấu check ở mục “Display delete confirmation dialog” nằm phía dưới cùng của hộp thoại.


Lưu ý hãy cân nhắc khi bỏ dấu tích
Comments