Thủ Thuật‎ > ‎

Thay đổi ngôn ngữ lịch trên win7 (calendar)


Địa chỉ mới của trang web: http://vnaking.com

B1: Vào start gõ intl.cpl sau đó nhấn enter

B2: Chọn ngôn ngữ và OK, vậy bạn đã đổi xong ngôn ngữ của lịch trên win7

:) Chúc bạn thành công!

Nguyễn Văn Toản
Comments