Làm sắc nét hình ảnh bằng PTS
Phương pháp 1 : High Pass

Bước 1"
Nhân đôi (Duplicate) hình ảnh (Nhấn Crrl+J) và chuyển sang chế độ hòa trộn (Blend mode) của layer mới là Overlay.


Bước 2
Với layer vừa copy đó bạn chọn Filter > Other > High Pass. Tăng giá trị pixel radius cho đến khi đạt được vùng sắc nét mà bạn muốn.


Xem ví dụ sau để chọn vùng sắc nét tốt cho hình của bạn:

        (Quá nhỏ)                                        (Quá lớn)                                        (Tốt )
   

Sau đó nhấn OK để hoàn tất hiệu hứng

Bước 3

Click vào màu nền ở thanh công cụ (Tools palette) để mở bảng màu.
Chọn 0 ở ô Hue and Saturation (H)50% ở ô Brightness (B) . Sau đó chọn OK.

chọn cộng cụ Brush để vẽ lên layer (High Pass layer) để xóa những chỗ sắc nét không đúng như vùng da,...
Bước này rất có ích trong việc ko tạo thêm nhiễu.
Phương pháp 2: Unsharp mask/Smart Sharpen


Kỹ thuật thứ hai này là sự tiếp nối của kỹ thuật đầu và được áp dụng để giải quyết vấn đề tăng độ tương phản (saturation) dẫn đến hiệu ứng màu viền. Nếu một lớp bị sáp nhập (Merge) được sử dụng như lớp sắc nét và lớp này được thay đổi chế độ pha trộn thành Luminosity

Bước 1

Chuyển chế độ hòa trộn sang của lớp sắc nét (High Pass layer) trở về Normal.


Sau đó chọn Image > Adjustments > Threshold.Bước 2:
Kéo thanh di chuyển để phân biệt các vùng cần phải sắc nét:


Xóa cái điểm ảnh ở khuôn mặt, vùng da,.. mà bạn ko muốn sắc nét bằng công cụ brush với màu nền là màu trắng.

Bước 3

Tới tab Channels và chọn RGB thumbnail và click vào biểu tượng 'Load channel as selection' ở cuối cùng của tab.

Trở về tab layer và kéo Background layer tới biểu tượng new layer để tạo 1 layer background copy.
Kéo layer background copy này lên trên cùngBước 4

Click biểu tượng con mắt để ẩn layer High Pass.
Ấn dữ phím Alt và click vào biểu tượng 'Add layer mask' ở cuối tab layer.

Đi tới Filter > Blur > Gaussian Blur. chọn 1.5 pixel radius rồi OK
Bước 5:

Click chọn background copy layer. Và phóng hình ảnh lớn lên 80-100%
Đi tới Filter > Sharpen > Smart Sharpen or Unsharp Mask.
Điều chỉnh thanh Amount khoảng 80 - 150% Để điều chỉnh độ đậm/ sáng của điểm ảnh.
Chọn mức độ nhẹ hơn mức mình nhìn cảm thấy thoải máiBước 6
Chuyển chế độ hòa trộn (blend mode) của layer sắc nét (layer trên cùng) tới chế độ Luminosity.