Thủ Thuật‎ > ‎

Một số mẹo xung quanh việc sửa file hosts trên win

Sữa File Host của Windows để truy cập web nhanh hơn
và chặn những trang web mà mình ko cho phép truy cập


1-Trước tiên bạn phải biết cách xem IP của một trang Web:
Vao` start -->run -->(hoặc nhấn tổ hợp phím window-hình lá cờ win + R ) gõ cmd rồi enter
tiếp theo đánh dòng lệnh:
ping trang web mà bạn cần biết IP.
Ví dụ: ping www.google.com
tui ping ra được : 74.125.71.147

2-Sữa File Host của Windows để truy cập web nhanh hơn:

2.1-Sửa file hosts của windowns
Khi bạn truy cập web bạn phảI biêt địa chỉ của trang web đó rồI đánh vào thanh Adress trên trình duyệt.
Thật ra các địa chỉ đó đã được “chữ hóa” cho dễ nhớ,chứ chúng nguyên là những con số mà máy tính hiểu được.Khi bạn đánh địa chỉ vào,trình duyệt sẽ làm nhiệm vụ là xem trang web này nằm ở đâu,trên máy chủ nào,tức là phảI kiểm tra IP của máy chủ chứa trang web đó.trưóc hết nó tìm địa chỉ IP trong tập tin Host của Windows.


- ĐốI vớI Win9X,WIN Me
tập tin Hosts nằm ở trong thư mục \Windows\và có phần đuôi là “.sam”.
- Còn đốI vớI hệ điều hành Win NT, Win2000, WinXP, Win7 tập tin Hosts nằm trong thư mục:
        C:\(Wint)Windows\System32\Drivers\Etc\ và không có phần đuôi.
Nếu địa chỉ IP tìm không thấy trong tập tin Host thì trình duyệt sẽ gửi yêu cầu đến DNS server (dịch vụ tên miền trên máy chủ) để hỏI xem số địa chỉ trang web đó số IP bao nhiêu. Biết được IP của máy chủ rồI trình duyệt web và server mới trao đổi nhau về nộI dung các trang web yêu cầu truy nhập.

Dựa theo nguyên lý này,chúng ta dùng tập tin Host của Windows để giúp truy cập nhanh hơn.Nếu chúng ta đưa đaị chỉ IP của trang web thường xuyên truy cập vào tập tin Host thì trình duyệt không phải chạy đi hỏI mấy cái DNS server làm mất thờI gian mà nó trỏ ngay tớI số IP đó để lấy thông tin theo yêu cầu
    VD:Bạn hay vào trang web www.facebook.com mà trang web này có số IP là 153.16.15.71 (muốn biết con số IP của một trang là bao nhiêu bạn tham khảo ở trên). Mở tập tin Host ra (bằng NotePad hoặc Wordpad) và thêm vào dòng này:
    153.16.15.71  facebook.com


2.2 Cấu trúc lạI máy của mình thành DNS server:
Để trình duyệt tìm điạ chỉ IP của trang web nào đó lưu trong tập tin Host trước khi hỏI các DNS server khác thì bạn nên cấu trúc lạI máy của mình thành DNS server đầu tiên:
Vào My Network Places nháy phải vào nền trắng chọn properties (hoặc vào control panel->Network Connections)-> Nháy phải vào kết nối net bạn đang dùng chọn properties -> Chọn Internet protocol (TCP/IP)->properties tích vào Use following DNS... rồi nhập vào như hình (Sử dụng DNS của google):


3-Sữa File Host của Windows để chặn (block) những trang mà mình ko muốn truy cập:
Chúng ta cũng có thể nhờ tập tin Host để ngăn chặn các trang quảng cáo.Hay dùng key crack mà ko bị phát hiện
Những quảng cáo đó cũng có địa chỉ và được lưu trên máy chủ nào đó.Chúng ta lợI dụng việc các trình duyệt tìm địa chỉ số IP trong tập tin Host trước khi gửI yêu cầu đến DNS server để gán cho nó một địa chỉ IP không đúng với địa chỉ quảng cáo (hoặc nhà cung cấp phần mềm mình crack)đó. Như vậy trình duyệt web sẽ không biết lấy quảng cáo đó ở đâu và gửi key(mình đã crack) để kiểm tra đến một đích ko đúng
Sau khi cài đúng thư mục có chứa tập tin Host trong Windows, bạn nhấp đúp chuột để mở ra, nó yêu cầu bạn chọn chương trình để mở, bạn có thể chọn NotePad để mở nó.Sau khi mở ra,cấu trúc tập tin Host này như sau:
phần bên trái là số địa chỉ IP tương ứng vớI ở giữa là địa chỉ tên dễ nhớ, hai phần cách nhau bằng khoảng trắng (tùy ý), phần bên phảI có dấu # được dùng để ghi chú thích (có thể bỏ)

3.1-Ngăn chặn quảng cáo trên web và những trang tùy ý
    Khi lướt web gặp trang quảng cáo nào bạn chỉ việc coppy địa chỉ quảng cáo và gán bên trái một số IP ví dụ:127.0.0.1 chẳng hạn.và như vậy từ nay về sau trang quảng cáo đ1o sẽ không xuất hiện trên máy bạn nữa. Để biết địa chỉ quảng cáo của nó thì bạn nhấp chuột phảI vào hình ảnh quảng cáo hay po-up rồI chọn Properties nó chính là địa chỉ URL của quảng cáo đó. ĐốI vớI quảng cáo khác cũng như vậy tập tin Host cho phép bạn lưu tớI hàng ngàn thậm chí hàng vạn địa chỉ quảng cáo cùng vớI số IP=127.0.0.1 hoặc IP=0.0.0.0 .Ví dụ:http://a1.yimg.com/ad/image/xxx.gif
Bây giờ chúng ta thêm vào tập tin Host một dòng:127.0.0.1a1.yim.com(số 127.0.0.1 là địa chỉ Host nộI bộ của bạn)
    Lần sau bạn truy cập vào trang web này thì quảng cáo đó sẽ không xuất hiện nữa ,vì trình duyệt hiểu lầm là địa chỉ á.yim.com có Ip=127.0.0.1 mà IP này chính là Host trên máy của bạn nên nó khôn gtìm được quảng cáo.Bạn cũng có thể thay địa chỉ IP bằng số 0.0.0.0 và như vậy là trình duyệt web sẽ không tìm ra máy chủ đặt quảng cáo.
(sưu tầm báo làm bạn với máy vi tính). Bạn cũng có thể làm như vậy để chặn truy cập đến 1 trang web bất kỳ

3.2-Xài key free của người khác mà ko bị phát hiện
   
Tương tự với khi bạn muốn xài key free của người khác mà ko  bị phát hiện thì bạn gán địa chỉ nơi nó gửi key đi để kiểm tra(bạn phải biết nó gửi key đến đâu để kiểm tra key thường thì là trang chủ của phần mềm) *Lưu ý: với trường hợp này trước khi nhập key và block IP (chỉnh sửa host) thì bạn phải ngắt mạng đi. Tham khảo: Xài key IDM free mọi bản dùng 100%
Comments