Web hay‎ > ‎

facebook.goole.app


Hiển thị 17 mục
LinkMô tả
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
LinkMô tả
http://code.google.com/apis/ajax/playground/ Debug code (Hay) 
http://books.google.com/books Thư viện sách google 
http://www.google.com/friendconnect Kết nối bạn bè. qua site của mình 
http://code.google.com/hosting/createProject Tạo mới một dự án được lưu miễn phí trên host google 
http://www.google.com/tv/ TV 
http://goo.gl/ short link 
http://code.google.com/intl/vi-VN/apis/chart/ chart 
http://golang.org/ lập trình 
http://developers.facebook.com/ajax/create FB: Tạo ứng dụng 
http://www.thefacebookforum.net FB: app 
http://www.involver.com/pages/gallery.html FB app 
http://images.google.com/ **Tìm kiếm bằng hình ảnh 
http://www.google.com/cse/manage/all Tìm kiếm tùy chỉnh 
http://philippe.chappuis.googlepages.com/flash_slideshow.xml --Plug-ins : chèn flash 
http://handcraft.it/workon/vnaking/sheets/Guide-1-Step-1#code học html từng bước 
https://www.google.com/webmasters/markup-tester/ email markup tester 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Tối ưu hoá tốc độ load web 
Hiển thị 17 mục